leveringstid: 1-2 hverdage - Fri fragt ved bestilling for over 499 DKK.

Vilkår & Betingelser

Handelsbetingelser

 
 

 

Levering og handelsbetingelser

Varekøb

I vores e-butik kan du betale med følgende betalingsmidler:

Dankort og VISA/Dankort
Repræsenterer du en virksomhed eller en offentlig institution, kan du evt. kontakte os for betaling med faktura. Husk at opgive ordrenummer, navn og adresse, hvis du forudbetaler.

Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af

at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko

på 1200 DKK. når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.

Dankort, Visa-Dankort, Visa betaling bliver formidlet af Bambora Danmark A/S betalings gateway. Bambora Danmark A/S er godkendt af PBS og derigennem bliver alle gængse regler omkring betaling med

kort på internettet varetaget af Bambora Danmark A/S og PBS. Beløbet hæves først når varen er afsendt fra vores lager. For mere information se www.betaling.dk, www.pbs.dk og www.bambora.com.

Vi forbeholder os retten til at sende nyhedsmail, til det mailadressen der er foretaget køb fra. 

Levering

Levering sker med GLS, og er varen på lager, vil den blive afsendt fra os inden for 1 - 3 arbejdsdage. Skulle det ske at varen ikke er på lager vil du blive notificeret herom på email senest 3

dage efter at du har lagt din bestilling.

Porto og forsendelse

Bor du i Danmark og betaler du med Dankort, Visa/Dankort eller ved forudbetaling, tillægges et beløb der afhænger af om du vælger at få leveret til arbejdsplads eller til din bopæl.

Der tillægges et fast beløb på i forsendelsesomkostninger uanset hvor meget pakken vejer.

Retur:
Der er altid 14 dages retur. i December måned kan varene retuneres senest d. 14.01.
Den medfulgte returformular skal udfyldes og dine varer skal pakkes forsvarligt ind. Fjern eller tildæk den oprindelige forsendelsesetiket, og eventuelle gamle stregkoder fra pakken fra den tilsendte emballage. BEMÆRK: Ønsker du at returner sko, må skoæsken ikke benyttes som forsendelsesemballage. HUSK: for at få krediteret varer(ene) til deres værdi skal Varen(ene) være i samme stand, som ved modtagelse og mærkerne/hængetags skal være intakte.

Fragtbeløb:

GLS – Levering til pakkeshop eller firmaadr. - fragtbeløb 59,00 DKK.

Køber du for over 500.- DKK. leveres der fragtfrit i Danmark

Bor du i udlandet, beregner vi den aktuelle takst, som forsendelsen koster.

Eksport

Bor du uden for EU (herunder også Grønland & Færøerne) fratrækkes den danske moms af udsalgsprisen (dette svarer til 20% af opførte priser). Forsendelserne sker for købers regning

og risiko og kun mod forudbetaling.

Prisfejl

Priserne kan i særtilfælde indeholde fejl. Foretages der et køb af et produkt med en prisfejl, så forbeholdet vi os retten til at kontakte kunden, og meddele at der er sket en fejl. Dette gælder dog kun ved markante prisfejl. 

 

1.      Ordremodtagelse

 1. Enhver ordre modtages under forbehold af strejke, lock-out, ulykkestilfælde eller andet force majeure, herunder svigtende leverance fra råvarer- og underleverandører.
 2. Sælgeren er berettiget til at forskyde den på forsiden angivne leveringstermin med maksimalt 30 dage efter angivet leveringsdato.
 3. Finder selskabet anledning til at indhente yderligere oplysninger med henblik på ordrens behørige udførelse eller på anden måde søge nogle forhold afklaret, udskydes selskabets leveringstid tilsvarende.
 4. Kunden er ikke berettiget til at ændre eller annullere afgivet ordre senere end 6 uger før angivet leveringsdato.
 5. Selskabet forbeholder sig ret til at levere enhver ordre i henseende til kvantitet med en margin på +/- 10%.

 2.      Reklamation

 1. Som privatkunde har du 2 års reklamationsret når du handler hos os.
 2. Såfremt kunden finder en leverance mangelfuld, skal reklamationen ske omgående efter det tidspunkt hvor mangler tidligst har kunnet konstateres og senest 30 dage efter varens modtagelse.
 3. En reklamation skal fremsættes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl og mangler består og evt. være ledsaget af prøver eller andet, hvorved selskabet sættes i stand til at vurdere det påklagede forhold. En reklamation anses ikke, med mindre andet er aftalt, for fremsat før alle fornødne oplysninger foreligger for selskabet.
 4. Forhold, som må antages at have forligget ved tidligere leverancer til samme kunde, men som ikke er gjort gældende som fejl eller mangler, kan ikke gøres gældende som fejl eller mangler ved senere leverance, med mindre der dokumenteres, at pågældende forhold under hensyn til særlige gældende vilkår for den senere leverance bevirker, at der foreligger en fejl eller mangel.
 1. Den omstændighed, at selskabet optager en reklamation til undersøgelse eller optager forhandlinger i anledning af reklamationens fremsættelse, afskærer ikke selskabet fra at gøre gældende at reklamationen er for sent fremsat eller selskabets hæftelse er begrænset, med mindre selskabet har angivet tilbud om erstatning eller anden kompensation uden angivelse af, at tilbudet er afgivet uden præjudice for senere retslig afgørelse.

 Selskabets hæftelse.

I tilfælde af berettiget reklamation er selskabet for egen regning berettiget til at søge fejl eller mangler afhjulpet. Ønsker selskabet ikke dette, eller kan afhjælpning ikke finde sted, hæfter selskabet alene for kundens udgifter til de leverede varer, men ikke for tabt avance eller for noget krav hidrørende fra 3. mand.

 Andre regler

 1. Markedsføring med angivelse af tekniske informationer eller andre oplysninger hidrørende fra selskabet, eller anden brug af sådan information m.v. overfor 3. mand, må ikke finde sted uden selskabets godkendelse, og en sådan eventuel godkendelse kan i øvrigt aldrig pådrage selskabet ansvar.
 2. Ved overskridelse af vore betalingsbetingelser, beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdatoen.
 3. 2. sortering medsendes, faktureres med - 25%.

Værneting og retsgrundlag

Værneting er Sø- & Handelsretten i København. Retsforholdet mellem selskabet og kunden skal i enhver henseende afgøres efter dansk rets regler.

 

Vangàrd Retail A/S

 

Persondata

Ved køb på vores hjemmeside benyttes dine oplysninger udelukkende til at behandle din ordre. Dine personlige oplysninger deles ikke med 3. part